1. Administratorem danych osobowych jest firma IKAR Andrzej Gędziorowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 6/9, 01-496, zwana dalej Domy Na Imprezy.
  2. Dane wpisane w formularzu wstępnej rezerwacji oraz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wstępną rezerwację lub wykorzystywane do bezpośredniego kontaktu z osobą zainteresowaną.
  3. Dane uzyskiwane przez Domy Na Imprezy, to dane dobrowolnie przesyłane do serwisu. Zawierają imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy.
  4. Każda osoba przesyłająca swoje dane do serwisu poprzez formularz rezerwacji lub formularz kontaktowy ma możliwość dostępu do przetwarzanych przez naszą firmę danych osobowych oraz prawo do dokonywania zmian w w/w danych, mail kontaktowy: [email protected]
  5. Domy Na Imprezy informują, że dane pozostawiane w serwisie mogą być wykorzystywane tak długo, jak długo konieczny będzie kontakt z klientem, jednak nie dłużej, niż do dwóch tygodni od momentu zrealizowania zawartej między nami umowy lub poinformowania o rezygnacji z naszych usług.
  6. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania polityki prywatności można zgłaszać na adres mailowy: [email protected]